de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano plus

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Inleiding

“de Ring van A” is een denk-oefening. De lat ligt hoog. Kunnen we de ring van Antwerpen volledig intunnelen? En kunnen we toch al het verkeer vlot door die tunnels laten rijden met zo weinig mogelijk nieuwe autostrades? Hoe doen we dat ruimtelijk, verkeerstechnisch en bouwkundig?

Het project zoals hier uitgewerkt, is sterk gebaseerd op bestaande ideeŽn en plannen. Eerder dan een volledig nieuw plan, is het een puzzel van stukken uit andere studies. In het bijzonder vermelden we hier het rapport van Forum 2020 en de daarbij horende studies over het Meccano-tracť en de analyse van Transport & Mobility Leuven. “Oh, duurzaam Antwerpen” van Peter Vermeulen bracht meer inzicht bij op gebied van stedenbouw en openbaar vervoer. Ook uit diverse plannen van Stad Antwerpen en het Vlaams Gewest zijn elementen overgenomen.

Deze denk-oefening is niet opgevat als een futuristische visie op de ontwikkeling van Antwerpen. Ze wil juist noden van nu, oplossen met middelen van nu. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur, van bestaande plannen en van gekende bouwtechnieken. Ze vertrekt van het idee dat we in dit dossier helemaal opnieuw moeten starten, op een punt waar we 15 jaar geleden hadden moeten beginnen. Een dossier als de ring van Antwerpen moet in een veel ruimer kader bekeken worden dan tot nu toe het geval was. De Lange Wapper is het resultaat van een mooi antwoord van een ingenieur op een foute vraag van de politiek. Andere specialisten zoals verkeersdeskundigen, stedenbouwkundigen en architecten werden of niet geraadpleegd of ronduit genegeerd. Eigenlijk kan eender wie, met een dosis gezond verstand, nuttige ideeŽn aanbrengen in een ruime maatschappelijke discussie. Een project van deze schaal moet ook gedragen worden door de bevolking. Ondanks de ambitie om hier een coherent voorstel te doen, moet dit vooral bekeken worden als een deel van die discussie.

Bart Van den Bossche - architect